اینترنت پرسرعت بیسیم

تعرفه های اینترنت پر سرعت بیسیم

تعرفه ها و پلن های اینترنت شرکت سریع سیستم شمال به شرح زیر است. لازم به ذکر است تنها مشترکین جدیدالورود و جهت ثبت نام از طریق جدول زیر اقدام به پرداخت مبالغ مذکور نمایند. سایر مشتریان عزیز میتوانند از طریق سامانه شارژ اینترنت به کلیه سرویس های مذکور دسترسی داشته باشند

خرید هاست ویندوز ایران
پلن اول پلن دوم پلن سوم پلن چهارم پلن پنجم پلن ششم پلن هفتم پلن هشتم پلن نهم پلن دهم
پهنای باند 256Kbps 512Kbps 512Kbps 512Kbps 1Mbps 1Mbps 1Mbps 1Mbps 1Mbps 1Mbps
میزان ترافیک نامحدود 10 گیگابایت 35 گیگابایت نامحدود 2 گیگابایت 7 گیگابایت 25 گیگابایت 100 گیگابایت نامحدود 120 گیگابایت
تعرفه ترافیک شبانه نامحدود ندارد ندارد نامحدود نیم بها نیم بها نامحدود ندارد نامحدود نامحدود
هزینه ماهانه ۳۰.۰۰۰ تومان ۱۲.۵۰۰ تومان ۴۹.۰۰۰ تومان ۱۴۰.۵۰۰ تومان ۱۵.۰۰۰ تومان ۲۱.۷۰۰ تومان ۳۶.۰۰۰ تومان ۲۸.۰۰۰ تومان ۱۳۰.۰۰۰ تومان ۱۰۴.۰۰۰ تومان
هزینه سه ماهانه
هزینه شش ماهانه
هزینه سالانه
سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش
پلن یازدهم پلن دوازدهم پلن سیزدهم پلن چهاردهم پلن پانزدهم پلن شانزدهم پلن هفدهم پلن هجدهم پلن نوزدهم پلن بیستم
پهنای باند 2Mbps 2Mbps 2Mbps 2Mbps 2Mbps 2Mbps 3Mbps 4Mbps 4Mbps 4Mbps
میزان ترافیک 2 گیگابایت 7 گیگابایت 25 گیگابایت 60 گیگابایت 90 گیگابایت نامحدود 50 گیگابایت 4 گیگابایت 70 گیگابایت 80 گیگابایت
تعرفه ترافیک شبانه نیم بها نیم بها نامحدود ندارد ندارد نامحدود ندارد نیم بها ندارد ندارد
هزینه ماهانه ۱۷.۰۰۰ تومان ۲۴.۵۰۰ تومان ۲۵.۰۰۰ تومان ۳۶.۰۰۰ ۷۲.۰۰۰ تومان ۲۵۰.۰۰۰ تومان ۳۵.۰۰۰ تومان ۲۵.۵۰۰ تومان ۴۵.۰۰۰ تومان ۸۵۰.۰۰۰ تومان
هزینه سه ماهانه
هزینه شش ماهانه
هزینه سالانه
سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش
پلن بیست یکم پلن بیست دوم پلن بیست سوم پلن بیست چهارم پلن بیست پنجم پلن بیست ششم پلن بیست هفتم پلن بیست هشتم پلن بیست نهم
پهنای باند 8Mbps 8Mbps 8Mbps 8Mbps 16Mbps 16Mbps 16Mbps 20Mbps 24Mbps
میزان ترافیک 140 گیگابایت 20 گیگابایت 50 گیگابایت 60 گیگابایت 400 گیگابایت 20 گیگابایت 80 گیگابایت 24 گیگابایت 800 گیگابایت
تعرفه ترافیک شبانه ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد نیم بها ندارد ندارد
هزینه ماهانه ۶۵.۰۰۰ تومان ۹۵.۰۰۰ تومان ۱۵۹.۰۰۰ تومان
هزینه سه ماهانه ۴۷.۵۰۰ تومان ۵۸.۰۰۰ تومان ۸۵.۰۰۰ تومان
هزینه شش ماهانه ۱۱۰.۰۰۰ تومان ۱۲۰.۰۰۰ تومان
هزینه سالانه ۱۲۸.۰۰۰ تومان ۹۸.۰۰۰ تومان
سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش

  • *به کلیه مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه خواهد شد*


  • مشترکینی که قبلا ثبت نام نموده اند و دوره تمدید آنها فرارسیده باید از سامانه شارژ اینترنت اقدام به شارژ یا تمدید و یا تغییر سرویس خود کنند


  • مشترکین جدیدالورود نمیتوانند پلن های چهاردهم ، پانزدهم و بیستم را به عنوان پلن استارتر انتخاب نمایند.


  • پلن بیست هفتم ویژه جشنواره ثبت نام زمستانی میباشد.


  • مشترکینی که قبلا به خانواده بزرگ سریع سیستم شمال پیوسته اند نمیتوانند پلن بیست هقتم را به عنوان سرویس دوره بعد خود انتخاب نمایند.


  • هزینه ترافیک اضافه به ازای هرگیگ مبلغ ۲۰۰۰ تومان میباشد


  • در صورت داشتن هرگونه سوال یا اطلاعات بیشتر راجب سرویس ها با شماره تلفن شرکت تماس حاصل نمایید 44231030-013